• Русский
  • Татарча

"Дәүләт йомгаклау аттестациясен әзерләү һәм үткәрүне оештыру-технологик тәэмин итү үзенчәлекләре" программасы буенча имтиханнар уздыру пункты җитәкчеләрен  укыту тәмамланды

2021 елның 19 апреленнән 20 апреленә кадәр «Татарстан Республикасы мәгарифне үстерү институты»ның 2021 елга гамәлгә куючының дәүләт биреме кысаларында Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы һәм «Белем бирү сыйфатын мониторинглауның республика үзәге» мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты белән берлектә имтихан үткәрү пункты җитәкчеләре өчен укулар үткәрде.

"Кече мәктәп укучыларының социаль функциональ грамоталыгын формалаштыру ресурсы буларак полилингваль белем бирү" вебинары

2021 елның 20 апрелендә «Башлангыч мәктәптә полилингваль белем бирү» һөнәри яңадан әзерләү буенча өстәмә һөнәри программа кысаларында «Русское слово» нәшрияты белән берлектә «Кече мәктәп укучыларының социаль функциональ белемен формалаштыру ресурсы буларак полилингваль белем» вебинары видеоконференция форматында үткәрелде.

Партнёрлар

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo