• Русский
  • Татарча

«Белем бирү022 елның 5-10 декабрендә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү ин оешмаларында террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалау эшен оештыру» өстәмә һөнәри белем бирү программасы буенча укыту

2022 елның 5-10 декабрендә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты белән берлектә өстәмә һөнәри белем бирү программасы буенча «Белем бирү оешмаларында террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалау эшен оештыру» укуларын үткәрә. (32 сәгать күләмендә). 

Укуга террорчылыкны һәм экстремизмны профилактикалау мәсьәләләре өчен җаваплы гомуми белем бирү оешмаларының вазифаи затлары чакырыла.  Укудан соң квалификация күтәрү турында таныклык бирелә.

 

Үткәрү вакыты: 2022 елның 5-10 декабре.
Укыту формасы: дистанцион белем бирү технологияләрен кулланып көндезге укыту формасы.

Элемтә өчен мәгълүмат: Педагогика һәм белем бирү белән идарә итү кафедрасы

Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты

Казан шәһәре, Социалистик урамы 5, 5 кабинет, телефон (843) 571-14-58, е-mail: meniro14@mail.ru