• Русский
  • Татарча

2023 елга Татарстан Республикасының персонификацияләнгән квалификация күтәрү системасы кысаларында өстәмә һөнәри квалификация күтәрү программалары буенча укыту планы-графигы

Хөрмәтле Татарстан Республикасы белем бирү оешмаларының җитәкчеләре һәм педагогик хезмәткәрләре!

Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты сезгә 2023 елга Татарстан Республикасы квалификация күтәрү персонафикацияләнгән системасы кысаларында өстәмә һөнәри квалификация күтәрү программалары буенча перспективалы план-грфигын тәкъдим итә.