«Яндекс.Учебник» проекты

Регион дәрәҗәсендә цифралы белем бирү мохитен формалаштырырга ярдәм итү, электрон белем бирү ресурслардан һәркем файдалана алу мөмкинлеген арттыру, педагогик хезмәткәрләрнең һөнәри үсешен һәм алар тарафыннан яңа укыту методикаларын һәм технологияләрен үзләштерүне тәэмин итү максатыннан «Яндекс» компаниясе (Яндекс.Учебник сервисы) декабрь аенда вебинарлар үткәрү турында хәбәр итә (график беркетелгән).
Теркәлү өчен сылтамалар белән вебинарлар графигы.