Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институтының цифралы трансформациясе

«Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты» өстәмә һөнәри белем бирү дәүләт автоном белем бирү учреждениесе «Цифралы белем бирү мохите» проекты белән федераль инновацион мәйданчык (ФИП) статусын алуга дәгъвачы булды. Проектны гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә:

  • «Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты» өстәмә һөнәри белем бирү дәүләт автоном белем бирү учреждениесе эшчәнлегенә (оештыру, оештыру-методик, фәнни-методик һ.б.) цифралы технологияләр интеграцияләү;
  • педагогның һөнәри осталыгын үстерү һәм камилләштерү өлкәсендә эшчәнлек диверсификациясе;
  • белем бирү мохитен трансформацияләү;
  • партнёр оешмаларның ресурсларын ГАОУ ДПО «Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты» белем бирү мохитенә интеграцияләү, бу Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институтының конкуренциягә сәләтен арттырачак.

ГАУО ДПО ИРО РТ гыйльми советы утырышының 2019 елның 18 ноябрендәге 8 нче номерлы беркетмәсеннән өземтә